• banner
  • banner
  • banner

Công tắc cảm ứng

Công tắc cảm ứng

Công tắc cảm ứng là thiết bị thay thế hoàn toàn cách thức bật tắt công tắc thông thường trong gia đình mà chứng ta vẫn thường hay sử dụng để mở đèn hoặc các thiết bị điện khác. Hiện nay, với công nghệ phát triển hiện đại thì công tắc cảm ứng đã đần dần thay thế cho công tắc cũ trước đây.

 

Hotline: 0965 49 77 99