Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy GST

Tai sao không thể hạn chế được những thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xẩy ra ? Làm thế nào để có thể biết được cảnh báo mà hạn chế các thiệt hại? TMP Hướng dẫn sử dụng Trung Tâm GST

Để giảm bớt những thất thoát của quý khách hàng khi có hỏa hoạn xẩy ra thì ở bài viết này chung tôi  Hướng dẫn sử dụng Trung Tâm GST thường đến với quý khách hàng nhằm giúp cho quý khách hàng có được 1 hệ thống báo cháy tốt nhất, đảm bảo nhất. 

1. Thao tác có cháy
Khi có cháy hệ thống sẻ hiện thị như sau:
- Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy sáng.
- Còi chính bên trong tủ kêu.
• Quan sát màn hình để xác định chính xác khu vực có cháy.
• Khẩn trương tới khu vực có báo cháy để khiểm tra xác minh sự kiện cháy.
• Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ

2. Thao tác sau khi chữa cháy
- Vặn khóa Control Enable theo mức "I"
- Nhấn nút "Reset" trong vòng 2s

3. Thao tác khi có sự cố.
- Vặn khóa Control Enable theo mức "I"
- Nhấn nút "Mute" để tắt còi tại tủ trung tâm
- Kiểm tra lỗi và sửa lỗi
- Nhấn "Reset" để khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.